Šta je sitoštampa?

Sitoštampa je tehnika štampe koja ima raznovrsnu primenu u mnogim industrijskim granama. Moguće je ostvariti otisak  na gotovo svim predmetima sa  ravnom površinom. Sitoštampa predstavlja štampu koja nastaje potiskivanjem boje kroz štamparsku formu. Štamparska forma odn.sito predstavlja svilu ili danas sve zastupljeniji sintetički materijal zategnut na drvenom ili aluminijumskom ramu. Sitoštampa je moguća u jednoj ili više boja. Kod višebojne sitoštampe potrebna je priprema posebnih štamparskih formi,sita za svaku boju.Prvo se na zategnutu formu,sito nanosi nepropusni sloj nakon čega sledi potiskivanje boje za dobijanje željenog otiska. Kvalitet otiska zavisi od broja otvora na situ, veći broj otvora, bolji kvalitet otiska.

Šta je flekso štampa?

Flekso štampa predstavlja tehniku direktne visoke štampe. Otisak se vrši uz pomoć štamparskih formi, klišea sa uzdignutih štampajućih elemenata direktno na materijal. Za različite materijale koriste se boje na različitoj bazi npr. na bazi vode, alkohola ili UV boje i štamparske forme, klišei različitih debljina i tvrdoće. Kvalitet štampe odn. otiska zavisi od štamparske forme, klišea i materijala za štampu.

Šta je zlatotisak?

Zlatitisak ili foliotisak predstavlja tehniku visoke štampe koja se koristi za nanošenje folia na različite površine. Moguća je štampa određenih detalja ili celokupnog otiska u zlatotisak tehnici. Svojim specifičnim izgledom privlači pažnju i daje akcenat na štampanom materijalu.

Šta je kolor štampa?

Kolor štampa predstavlja savremenu tehniku štampe koja omogućava da se na najkraći mogući način postigne štampanje u boji na digitalnim ili ofset mašinama sa vrhunskim kvalitetom otiska.

Šta je blindruk?

Blindruk predstavlja tehniku štampe utiskivanjem detalja na određeni materijal bez boje.

Šta je kaširanje?

Kaširanje podrazumeva međusobno slepljivanje papira, papira i kartona ili lepljenje odštampanog materijala na čvršću podlogu. Pri izradi kartona kaširanjem se postiže veća debljina i krutost odn.čvrstina materijala. Kaširanje se uglavnom radi mašinski, ali manje količine se mogu odraditi i ručno.

Šta je plastifikacija?

Plastifikacija predstavlja postupak nanošenja tankog sloja providne folije preko odštampanog materijala. Plastifikacija može biti mat ili sjajna i nanosi se pod određenom temperaturom i pritiskom na celu površinu sa ciljem dodatne zaštite materijala.

Šta je parcijalni lak?

Parcijalno lakiranje predstavlja tehniku nanošenja laka  u željenom obliku na određena mesta na materijalu, a sve u cilju  postizanja specijalnog vizuelnog efekta.

Šta je štancovanje?

Štancovanje predstavlja proces isecanja materijala u željeni oblik, a prema napravljenom štanc alatu za tu namenu. Štanc alat  predstavlja formu željenog oblika za isecanje i često predstavlja kombinaciju linija sečenja, bigovanja i perforacije.

Šta je perforacija?

Perforacija predstavlja delimično odsecanje materijala, radi lakšeg otcepljenja.

Šta je ricovanje?

Ricovanje je prosecanje samolepljivog materijala koje može biti ručno ili mašinsko. Ricovanje omogućava odlepljivanje gornjeg sloja materijala od podloge, a da pri tom podloga ostane cela.

Šta je bigovanje?

Bigovanje predstavlja proces pravljenja ždreba na odštampanom materijalu na mestima predviđenim za savijanje, a radi izbegavanja pucanja materijala prilikom savijanja.