DECORLINE web se obavezuje da će čuvati privatnosti svih kupaca.

Podaci koje se traže prilikom naručivanja su minimalni neophodni podaci za dostavu, a u skladu sa obrim poslovnim običajima kao i sa zakonom, svi zaposleni su  odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Svaki kupac ima mogućnost da se prijavi na mailing listu. Kupacima sa ove liste provremeno šaljemo obaveštenja o našim akcijskim ponudama, koje služe isključivo  u komrecijalne svrhe.U slučaju da ne želite da primate ovakva obaveštenja, dovoljno je da se odjavite sa mailibg liste.